• ადრესატის მითითებულ მისამართზე არყოფნის შემთხვევაში შეკვეთას ვუტოვებთ მესამე პირს (მეზობელს ან კოლეგებს) , თუ ადგილზე მიტანა ვერ მოხერხდა მოწოდებული ინფორმაციის უზუსტობის გამო, ამ შეთხვევაში შეკვეთა ითვლება შესრულებულად. შეკვეთა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს საწყობში 24სთ.-ის მანძილზე.
  • გაცნობებთ, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც გადმოგვეცემა თქვენი შეკვეთის განსახორციელებლად, კონფიდენციალურია და არ ექვემდებარება მესამე პირზე გადაცემას.